Publikácia

Obalka_predok

Súčasťou projektu “Digitálna verejená správa a ľudské práva” je aj nová publikácia s rovnomenným názvom, venujúca sa problematike základných práv v podmienkach elektronickej verejnej správy. Publikácia sa detailne venuje a skúma problémy predstavené na tomto webovom portáli a poskytuje ich hlbšiu právnu analýzu. Publikácia je rozdelená na dve časti – prvá časť sa venuje skúmaniu faktického a technického pozadia jednotlivých káuz, druhá časť ich následne analyzuje hlbšie z pohľadu základných práv. Ako bonus publikácia obsahuje aj veľmi súčasnú tému o nariadení eIDAS.

Publikácia je dostupná pod licenciou Creative Commons BY-ND, čo znamená že ju môže každý voľne šíriť a kopírovať za predpokladu, že uvedie meno autorov a vydavateľa. Samotná publikácia, vo formáte .pdf je dostupná voľne na tomto odkaze!

Ak máte záujem o tlačenú verziu publikácie (napr. do knižnice, pre študijné účely, pre občianske združenia venujúce sa problematike ľudských práv, na pracoviská zaoberajúce sa právnou problematikou e-Governmentu), pošlite nám prosím Vaše požiadavky a údaje na gera @ eisionline . org a radi Vám bezplatne zadovážime publikáciu v tlačenej forme, aj vo väčšom počte kusov.

  • Odporúčaná citácia:

GERA, Matej, Martin HUSOVEC, Štefan SZILVA a Petra ZABUĎKOVÁ. Digitálna verejná správa a ľudské práva. 1. Vydanie. Košice: European Information Society Institute, o.z., 2015, s. 82. ISBN 978-80-971307-4-9. Dostupné tiež z: http://dvsalp.eisionline.org/web/wp-content/uploads/2016/01/DVSLP_final.pdf