O projekte

Tento webový portál je jedným z výstupov projektu “Digitálna verejná správa a ľudské práva” (projekt číslo LP/2015/166), ktorý vznikol s podporou Ministerstvo zahraničných vecí­ a európskych záležitostí­ Slovenskej republiky. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný European Information Society Institute, o.z.

 • O European Information Society Institute (EISi):
  • EISi je mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi slúži akoneuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva a popri tom aktívne bojuje za ochranu práv a slobôd internetových užívateľov, spotrebiteľov a poskytovateľov služieb.

   V priestore informačných technológií Vás chránime najmä

   • pred zneužitím autorských a priemyselných práv,
   • neoprávnenými zásahmi do základných práv a slobôd, najmä práva na súkromie, slobody prejavu a práva na spravodlivé súdne konanie.

   V oblasti ochrany spotrebiteľa:

   • pomáhame pri domáhaní sa spotrebiteľských práv, a to aj vo forme kolektívnych žalôb,
   • upozorňujeme na neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách a nekalé obchodné praktiky, a tiež
   • zvyšujeme povedomie o správnom výklade spotrebiteľských predpisov.
 • Samostatnou súčasťou projektu je publikácia “Digitálna verejná správa a ľudské práva”, ktorá je voľne dostupná pod licenciou Creative Commons na tomto odkaze. Licencia Creative Commons BY-ND znamená, že každý smie voľne šíriť a toto dielo, za podmienky že uvedie údaje o autoroch a vydavateľovi. Ak máte záujem o tlačenú verziu publikácie (napr. do knižnice, pre študijné účely, pre občianske združenia venujúce sa problematike, na pracoviská zaoberajúce sa právnou problematikou e-Governmentu), pošlite nám prosím Vaše požiadavky a údaje na gera @ eisionline . org a radi Vám bezplatne zadovážime publikáciu v tlačenej forme.
 • Máte otázky projektu? Stretli ste sa ako občan s porušovaním Vašich práv pri elektronickej komunikácii so štátom? Myslíte si, že boli Vaše práva porušené? Kontaktujte nás na gera @ eisionlie . org